TP HCM: Xây dựng đề án vành đai công nghiệp đô thị dọc vành đai 3, 4

Phạm Đức Trọng
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về tình hình nghiên cứu đề án hình thành vành đai công nghiệp đô thị, dịch vụ, logistics dọc hành lang đường vành đai 3 và vành đai 4 TP.HCM.

Quy hoạch và xây dựng vành đai công nghiệp là biện pháp quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái đô thị và là tiền đề cho việc xây dựng vành đai nông nghiệp và thực phẩm cho TP.

Các tuyến vành đai, cao tốc hình thành sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy hình thành các vành đai công nghiệp, dịch vụ, Iogistics quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Với tính chất và quy mô như vậy, việc nghiên cứu xây dựng vành đai công nghiệp đô thị theo nhiệm vụ của đề án sẽ bao gồm một phạm vi rất lớn, trải dài và rộng trên địa bàn tất cả các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Khối lượng nghiên cứu lớn, đòi hỏi việc phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng.

base64-16959633221531755209533-17205193919871585431400-1720524025.webp
TP.HCM: Xây dựng đề án vành đai công nghiệp đô thị dọc vành đai 3, 4

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và các chuyên gia cho hay việc nghiên cứu xây dựng đề án với phạm vi toàn vùng trong thời gian ngắn là không khả thi.

Đặc biệt là đối với các nội dung cần phải có ý kiến thảo luận và thống nhất của tất cả các tỉnh thành trong vùng.

Vì vậy, ở giai đoạn này nên thực hiện xây dựng đề án tập trung cho phạm vi địa bàn TP. Trong đó có nghiên cứu mối liên hệ và kết nối với không gian kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.

Như vậy, các nội dung đề án cần xem xét quyết định cũng thuộc thẩm quyền của TP, khả thi trong thời gian hạn chế hiện nay.

Giới hạn phạm vi nêu trên cũng phù hợp với bối cảnh TP đang hoàn chỉnh, trình duyệt hai bản quy hoạch (Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060).

"Đề án xây dựng trong phạm vi TP.HCM sau khi hoàn thành sẽ được chuyển giao cho các tỉnh còn lại trong vùng để triển khai cho địa bàn tỉnh mình hoặc tổ chức lựa chọn một đơn vị tư vấn có năng lực để xây dựng đề án mở rộng cho toàn vùng Đông Nam Bộ", Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề xuất.

PHƯƠNG NAM (T/h)

PHƯƠNG NAM