MEGASTORY

Bộ trưởng Bộ Công Thương nói về cơ chế tính giá năng lượng tái tạo

16 giờ trước DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn phát triển điện gió, điện mặt trời. Cơ chế giá cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp như khung giá hiện hành là phù hợp với giá thế giới và thực tiễn kinh tế xã hội trong nước.