MEGASTORY

Sẽ siết chặt và áp trần lãi suất các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp?

6 giờ trước DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

Việt Nam có thể áp dụng trần “chi phí toàn bộ” cho nợ nước ngoài tự trả nhằm giới hạn chỉ những người vay có uy tín tín dụng và có thể tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý mới được vay nước ngoài.