MEGASTORY

Quốc tế hóa tiêu chuẩn trong nước để doanh nghiệp hữu cơ thâm nhập thị trường khó tính

10 giờ trước THỊ TRƯỜNG

Hiệp hội Hữu cơ Việt Nam (VOAA) kiến nghị Nhà nước có các hoạt động hỗ trợ để hài hòa hóa các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế, qua đó phục vụ tốt hơn cho xuất khẩu. Hiện, tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam mới chỉ đang tham gia quá trình hài hoà hóa tiêu chuẩn với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.