MEGASTORY

Báo Anh: Hàng triệu người dùng iPhone đang cầm diện thoại sai cách!

Theo tờ The Sun (Anh), hàng triệu người dùng iPhone đang cầm điện thoại sai cách, khiến họ phải chịu đựng sự thiếu thoải mái.