Sử dụng điện thoại khi đang lái xe ô tô bị phạt bao nhiêu tiền?

9 giờ trước

Sử dụng điện thoại khi đang lái xe ô tô bị phạt bao nhiêu tiền? A 1.000.000 - 2.000.000 đồng  B 2.000.000 - 3.000.000 đồng  Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 34 Điều...