MEGASTORY

Đề nghị tiếp tục quy định đánh thuế cao với người có nhiều nhà, đất đầu cơ, đất bỏ hoang

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thuế sử dụng đất chưa được quy định cụ thể, không thể hiện điểm mới, chưa đáp ứng yêu cầu mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích, nhiều nhà ở…