Hội Doanh nhân trẻ

Hội Doanh Nhân trẻ Vĩnh Long chủ động hội nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

15:13 15/06/2024

Trong giai đoạn 2024 – 2029, Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long (Hội) sẽ chú trọng tập trung phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, phát triển doanh nghiệp thành viên, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững.