MEGASTORY

Tình người nơi lũ quét ở Kỳ Sơn: Vượt hiểm nguy, giúp nhau tới kiệt sức

Giữa ngổn ngang đất đá, tanh tưởi bùn đất là tình cảm mà quân và dân cả nước hướng về bà con vùng lũ Kỳ Sơn (Nghệ An).