Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đối thoại với thanh niên về chuyển đổi số

Kinh tế và Đời sống
Chiều 5/12, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì buổi đối thoại với thanh niên năm 2023 bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Với chủ đề "Xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao", tại buổi đối thoại, cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự ở điểm cầu chính và điểm cầu trực tuyến ở các huyện đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, cùng các sở, ban, ngành đã được nghe những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, các bạn thanh niên đã gửi đến lãnh đạo tỉnh 12 lượt câu hỏi với các nhóm vấn đề về giáo dục, đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ; rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

image1-23-0744-1701860036.jpeg
Toàn cảnh buổi đối thoại.

Sau khi lắng nghe ý kiến cũng như tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên thanh niên, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức nhiều hoạt động để đoàn viên thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Từ đó đề xuất, tham mưu các chế độ, chính sách phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên và toàn xã hội.

image2-5-0744-1701860095.jpeg
Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Đại tá Trần Tiến Đạt trao đổi với thanh niên tại đối thoại.

Đối với tổ chức Đoàn TNCS HCM tiếp tục thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Đồng thời, quyền Chủ tịch Đồng Nai cũng đề nghị thế hệ trẻ phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại, thông qua học tập, lao động và rèn luyện, ngày càng hoàn thiện mình, thật sự là lớp người mới có tâm hồn trong sáng, có trí tuệ, hiểu biết, sống có hoài bão, lý tưởng, có nghề nghiệp vững vàng, vững tin vào tiền đồ, tương lai hạnh phúc, cống hiến xứng đáng cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Theo Thiên Phúc/Pháp luật Plus