Hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút gần 4,3 tỷ USD vốn FDI

Kinh tế và Đời sống
Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện, tính lũy kế đến ngày 20/02/2024, cả nước có 39.553 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473,1 tỷ USD. Hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút gần 4,3 tỷ USD vốn FDI.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài thì 02 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,29 tỷ USD - tăng 38,6% cùng kỳ 2023.

Ảnh internet.Hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút gần 4,3 tỷ USD vốn FDI. Ảnh internet.

Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt gần 300 tỷ USD - bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Vốn FDI được đầu tư vào 16 ngành

Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD - chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD - chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký; gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ 2023.

Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ... với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là 125,2 triệu USD và gần 76,4 triệu USD...

Ảnh internet.Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư FDI đạt gần 2,54 tỷ USD - chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư. Ảnh internet.

48 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam

Đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 02 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với vốn đầu tư hơn 2,08 tỷ USD - chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư; gấp 2,1 lần cùng kỳ 2023. Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ hai với gần 525,7 triệu USD - chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư; gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc đại lục…

Theo đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký 02 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2023 (tăng 38,6%), song mức tăng giảm nhẹ 1,6% so với tháng 01/2024.

Vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút FDI (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư…) như: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên.

Riêng 10 địa phương này đã chiếm 74,3% số dự án mới và 81,7% số vốn đầu tư của cả nước trong 02 tháng đầu năm nay.

X.Hải (t/h)