TIN TỨC

Đẩy mạnh cơ giới hóa tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên

1 ngày trước

Các mô hình ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp đều có mục tiêu giảm chi phí, giảm thất thoát, giảm phát thải và tăng năng suất lao động.