Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.HCM xem xét xử lý đối với các vi phạm tại Dự án Sài Gòn Bình An

Đối với dự án Sài Gòn Bình An Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: "Đề nghị UBND thành phố xem xét xử lý đối với các tồn tại, vi phạm; chỉ đạo, thực hiện xác định để thu tiền sử dụng đất và xử lý các vấn đề còn tồn tại của dự án đã nêu theo thẩm quyền và quy định pháp luật...".