Hội chợ triển lãm Công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 - “VietShrimp 2021 - Đích đến bền vững”

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện, hướng tới “Đích đến bền vững” là mục tiêu ngành thủy sản Việt Nam nói chung, ngành tôm nói riêng hướng tới. Đó cũng là thông điệp Hội chợ triển lãm Công nghệ ngành tôm Việt Nam 2021 -“VietShrimp 2021” muốn gửi gắm.