MEGASTORY

Triển lãm “Tay níu thời gian” - Hồi nhớ Bửu Chỉ tại Ana Mandara Villas Dalat

Sau TP.HCM vào cuối 2022, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa đã được chọn là điểm dừng chân tiếp theo của loạt triển lãm mỹ thuật hồi cố “Tay níu thời gian” - nhằm tưởng nhớ 20 năm ngày mất của họa sĩ Bửu Chỉ (08/10/1948 - 14/12/2022).