Tổng hợp thương vụ cổ tức quốc tế đáng giá nhất tháng 5

14:28 27/04/2023

Khi tham gia thị trường chứng khoán, có hai cách để kiếm lợi nhuận: thứ nhất thông qua mua bán chênh lệch giá và thứ hai là nắm giữ dài hạn. Việc giao dịch thường xuyên đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi sát sao biến động của thị trường. Còn nắm giữ một cổ phiếu trong 5 năm, 10 năm cũng không hề dễ dàng vì cần chọn được doanh nghiệp tốt, cổ tức cao và kiên định trước những biến động trong ngắn hạn.