Trộm xe bị phát hiện còn quay lại đánh người

Hai người đàn ông đi trộm xe máy, khi bị người dân phát hiện thì còn quay lại đánh người. Kết quả, bị người dân xung quanh vây bắt, một tên chạy thoát, còn một tên bị túm tại trận.