Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam vinh dự nhận bằng Viện sĩ và Giáo sư danh dự

Kinh tế và Đời sống
Với những đóng góp tiêu biểu cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, TS. Lê Đại Hùng, Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) đã được Trường Đại học Quốc tế Mỹ (International American University) vinh danh và trao bằng Viện sĩ và Bằng Giáo sư danh dự.