Sử dụng điện thoại khi đang lái xe ô tô bị phạt bao nhiêu tiền?

Kinh tế và Đời sống
Sử dụng điện thoại khi đang lái xe ô tô bị phạt bao nhiêu tiền? - 1

Sử dụng điện thoại khi đang lái xe ô tô bị phạt bao nhiêu tiền?

A

1.000.000 - 2.000.000 đồng

B

2.000.000 - 3.000.000 đồng

Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021 của Chính phủ), phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với người điều khiển ô tô hoặc phương tiện tương tự ô tô có hành vi sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông.
Ngoài phạt hành chính, người lái còn bị phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Nếu người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

C

3.000.000 - 4.000.000 đồng

D

4.000.000 - 5.000.000 đồng

Anh Nhật