TP Biên Hòa cần phải hướng tới 'Thành phố của những công viên'

Tuyết Trang
TP Biên Hòa cần nhân rộng những mô hình “dân vận khéo”, những cách làm hay, có hiệu quả để xây dựng cuộc sống của người dân ngày càng hạnh phúc, thành phố ngày càng văn minh, lịch sự, đô thị xanh - sạch - đẹp, hướng tới mục tiêu “Thành phố của những công viên”.

Chiều 9/07, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Cao Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về kết quả thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 9/1/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về ''Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới'', Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Quy chế số 14-QC/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

a-1720602209.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung liên quan đến công tác dân vận. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, dân số của Biên Hòa hiện đạt hơn 1,2 triệu người, đông nhất trong số các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, nhưng số lượng công chức của Biên Hòa không được phân bổ nhiều hơn các nơi khác, chỉ có 196 công chức. Vì vậy, để giải quyết công việc cho dân và thực hiện nhiệm vụ được giao, hầu hết các phòng, ban và hiện có một số phường của Biên Hòa phải thực hiện làm việc ngoài giờ hành chính, như ở Trung tâm hành chính công thành phố Biên Hòa, 5-6 giờ chiều vẫn sáng đèn để phục vụ dân, một số phường thực hiện việc làm thêm sau giờ hành chính để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân,... Đồng thời, trên địa bàn thành phố Biên Hòa triển khai rất nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh và thành phố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đồng chí trong thường trực Thành ủy hàng tuần đều trực tiếp đi kiểm tra tiến độ các công trình dự án và nắm bắt tình hình Nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện mô hình “Buổi sáng với nhân dân”, vào đầu buổi sáng các ngày làm việc trong tuần, lãnh đạo thành phố dành 1 giờ để tiếp dân. Qua mô hình này, đã kịp thời giải quyết những kiến nghị, vụ việc của Nhân dân, nên hiện nay ở các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã hạn chế kiến nghị những vấn đề liên quan đến cá nhân, vì nhiều vụ việc đã được cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết sau các cuộc gặp gỡ buổi sáng với lãnh đạo thành phố.

b-1720602324.jpg
Ông Cao Tiến Dũng - Ủy viên BTVTU, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Giám sát kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại buổi giám sát, ông Cao Tiến Dũng - Ủy viên BTVTU, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của Biên Hòa trong công tác dân vận, huy động sức mạnh toàn dân để thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố. Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị, để đáp ứng yêu cầu công việc của thành phố, các cơ quan, đơn vị của Biên Hòa nên phân loại công việc từng lĩnh vực, lĩnh vực nào có quá nhiều việc phải giải quyết ngay thì tập trung nhân lực nhiều cho lĩnh vực đó.

Bên cạnh đó, Biên Hòa cần phải chú trọng đào tạo cán bộ, công chức chuyên sâu theo từng lĩnh vực, theo vị trí việc làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Đồng thời, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin thì mới giải quyết được khối lượng công việc lớn của Biên Hòa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu tái định cư để “trả nợ” cho người dân trong vùng dự án đã di dời nơi ở cũ để nhường đất cho xây dựng các công trình dự án. TP Biên Hòa cần nhân rộng những mô hình “dân vận khéo”, những cách làm hay, có hiệu quả để xây dựng cuộc sống của người dân ngày càng hạnh phúc, thành phố ngày càng văn minh, lịch sự, đô thị xanh - sạch - đẹp, hướng tới mục tiêu “Thành phố của những công viên”.

V.C (T/h)