Bản tin Doanh nghiệp ngày 13/4: GCF cân nhắc việc chuyển sàn sang HOSE

Kinh tế và Đời sống
Ngày 12/04, CTCP Thực phẩm GCFood (UPCoM: GCF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức bằng cổ phiếu 16%, phát hành ESOP và bầu thay thế 1 thành viên HĐQT. Thông qua chia cổ tức 16%, cân nhắc việc chuyển sàn sang HOSE.