Sonadezi Giang Điền sắp trống "ghế" Chủ tịch HĐQT

Admin
Chủ tịch HĐQT Sonadezi Giang Điền nhiệm kỳ 2022-2027 vừa có đơn từ nhiệm gửi HĐQT công ty, xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (UPCoM: SZG) mới đây đã thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT công ty.

Cụ thể, ông Nam xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và không nêu rõ lý do. Trong đơn gửi HĐQT, ông Nam chia sẻ trong suốt thời gian làm việc đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian làm việc.

Hồ sơ doanh nghiệp - Sonadezi Giang Điền sắp trống 'ghế' Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT Sonadezi Giang Điền.

Ông Trần Hoài Nam sinh năm 1979, có trình độ học vấn là Cử nhân Kinh tế. Từ tháng 4/2021, ông Nam tham gia HĐQT Sonadezi Giang Điền và được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, sau đó tiếp tục được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nam hiện tại không sở hữu bất kì cổ phiếu SZG nào.

Ngoài đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Sonadezi Giang Điền, ông Nam hiện còn là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID); Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE: TIP); Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh.

Đồng thời, ông Nam còn giữ vị trí Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và cũng đang là người đại diện cho Xây dựng Tuấn Lộc tại Sonadezi Giang Điền với tỉ lệ sở hữu 32,79% vốn.

Nếu đơn từ nhiệm của ông Trần Hoài Nam được thông qua thì HĐQT của Sonadezi Giang Điền sẽ chỉ còn 4 người là bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Ngô Xuân Quảng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; hai Thành viên HĐQT là ông Trần Tấn Nhật, ông Trương Đình Hiệp và trống ghế Chủ tịch HĐQT.

Về bức tranh tài chính doanh nghiệp, quý III/2023 Sonadezi Giang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 87 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 28% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản này thu về hơn 337 tỷ đồng doanh thu và 142 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.