Quý IV tan nát của DXG: Lần đầu tiên trong 10 năm qua lỗ trước thuế 424 tỷ đồng

Admin
Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã có một quý “không thể tồi tệ hơn” khi doanh thu giảm tới 57% và chịu lỗ trước thuế tới 424 tỷ đồng. Kết quả này đã kéo lợi nhuận trước thuế cả năm giảm tới 70% so với năm trước.
quy-iv-tan-nat-cua-dxg-lo-truoc-thue-424-ty-dong-lan-dau-tien-trong-10-nam-qua-1674953056.jpg
Quý IV tan nát của DXG: Lỗ trước thuế 424 tỷ đồng – lần đầu tiên trong 10 năm qua

Quý IV/2022, doanh thu thuần của DXG đạt 984 tỷ đồng, giảm 57%; lợi nhuận gộp đạt 434 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Cả 2 mảng kinh doanh chủ lực của công ty là bán căn hộ, đất nền và mảng dịch vụ môi giới bất động sản đều giảm mạnh so với cùng kỳ, lần lượt là giảm 69% và giảm 56%.

Trong quý, doanh thu tài chính cũng giảm tới 87%, chỉ đạt 34 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 24%, đạt 167 tỷ đồng.

Dù tiết giảm được các chi phí khác (chi phí bán hàng giảm 25,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13%), song chừng đó là không đủ để cứu vãn cục diện. DXG lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh tới 397 tỷ đồng.

Khoản lỗ khác 27 tỷ đồng tựa như cú đấm cuối cùng vào kết quả bết bát của DXG. Kết quý IV/2022, DXG lỗ trước thuế lên 424 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 361 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ đầu tiên sau một thập kỷ của công ty, kể từ quý I/2023.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của DXG đạt 5.581 tỷ đồng, giảm 45%; lợi nhuận gộp đạt 2.945 tỷ đồng, giảm 47% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 52,76%.

Hoạt động tài chính có thể xem là điểm sáng khi doanh thu tăng 31%, đạt 464 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi thanh lý đầu tư (366 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với việc không tiết giảm được nhiều chi phí (ngoại trừ chi phí bán hàng giảm 44%), DXG đã kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế giảm 70% so với năm trước, đạt 743 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, công ty có lợi nhuận 469 tỷ đồng, giảm 71% so với năm trước; trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 149 tỷ đồng.

Năm 2022, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.400 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới đạt được 50% chỉ tiêu doanh thu và 10,6% mục tiêu lợi nhuận.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DXG đạt 30.771 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 66% so với đầu năm, còn 918 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm 37%, còn 181 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng 13%, đạt 12.169 tỷ đồng; riêng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 352 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng 27%, đạt 14.238 tỷ đồng.

Tổng giá trị hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn là 26.407 tỷ đồng, chiếm tới 86% tổng tài sản, cho thấy chất lượng tài sản của DXG không thực sự tốt.

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý IV/2022, nợ phải trả của DXG tăng 13% so với đầu năm, đạt 16.751 tỷ đồng. Đáng chú ý là nợ vay đạt 5.771 tỷ đồng, chiếm 34% tổng nợ phải trả và tăng 29% so với đầu năm.

Điểm sáng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.382 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Đây chủ yếu là khoản tiền khách hàng mua căn hộ trả trước – tức nguồn thu tương lai của DXG trong giai đoạn tiếp theo.

Với vốn chủ sở hữu tại ngày cuối cùng của năm 2022 đạt 14.020 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm, hệ số D/E của DXG chỉ là 1,19 lần, ở ngưỡng rất an toàn.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của DXG trong năm 2022 rất xấu khi âm tới 3.873 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, DXG phải tăng cường đi vay, khiến dòng tiền vay/trả trong kỳ tăng đột biến, lần lượt đạt 7.323 tỷ đồng/5.582 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm trước. Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 1.819 tỷ đồng.