Kinh Bắc đem 10 triệu cổ phiếu KBC của Chủ tịch đi "cầm cố"

Tuyết Trang
Tạm tính theo mức giá chốt phiên 19/6, tổng giá trị số cổ phiếu mà Chủ tịch Kinh Bắc mang đi làm tài sản đảm bảo trị giá khoảng gần 300 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) mới đây đã thông qua việc sử dụng cổ phiếu KBC thuộc sở hữu của ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT công ty làm tài sản đảm bảo.

Theo đó, Kinh Bắc sẽ sử dụng 10 triệu cổ phiếu KBC để làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay trong năm 2024. Thời gian bảo đảm được tính từ ngày phát hành các khoản vay từ ngày 17/6 đến khi toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay được hoàn tất.

Chốt phiên ngày 19/6, cổ phiếu KBC dừng tại vùng giá 29.900 đồng/cổ phiếu. Như vậy tạm tính theo mức giá trên, tổng giá trị số cổ phiếu mà Chủ tịch Kinh Bắc mang đi làm tài sản đảm bảo trị giá khoảng gần 300 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Kinh Bắc đem 10 triệu cổ phiếu KBC của Chủ tịch đi 'cầm cố'

Diễn biến thị giá cổ phiếu KBC.

Sáng ngày 19/6, Kinh Bắc đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2024. Qua đó, công ty cũng đã thông qua phương án chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 100 nhà đầu tư, là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước phải là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, có năng lực chuyên môn và khả năng hỗ trợ Kinh Bắc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường.

Nếu phương án chào bán thành công, Kinh Bắc sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.676 tỷ đồng lên xấp xỉ 10.176 tỷ đồng.

Trong năm nay, công ty xác định có nhu cầu lớn về việc bổ sung nguồn vốn để tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên, mua bán sáp nhập các doanh nghiệp có tiềm năng và thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ. Do đó, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của công ty.

Kết thúc quý I/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 152 tỷ đồng và lỗ sau thuế tới hơn 76 tỷ đồng, giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Do đó, công ty còn cách rất xa so với mục tiêu doanh thu hợp nhất 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng đặt ra cho năm 2024.