Đồng Nai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9

Tuyết Trang
Chiều 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu chính Trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai đến các đảng bộ trực thuộc bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 13 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, cùng các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã thông báo nhanh kết quả của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.

hinh-1-1716631549.png
Ông Phạm Xuân Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, sau 3 ngày (từ 16 đến 18/5) làm việc, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIIII đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Đồng thời, Hội nghị thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương xác định đây là công việc hệ trọng, cần sớm triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

z5475327293402-ea7d5113a50bf84ea4f23a81aade1b08-1716631685.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, toàn diện, sâu sắc vào Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu và bầu những nhân sự thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đồng thời quyết định một số nội dung khác liên quan công tác cán bộ.

Tuyết Trang (T/h)