MEGASTORY

Ông Dũng 'lò vôi' chấm dứt thương vụ chuyển nhượng KDC Đại Nam cho Vinasing

Do Vinasing Group không thực hiện đúng các điều khoản theo hợp đồng, ông Huỳnh Uy Dũng đã quyết định chấm dứt thương vụ chuyển nhượng KDC Đại Nam cho công ty này.