Khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ

Ngày 9/4/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Tầm nhìn Năng lượng sạch - Công ty thành viên của BCG Energy trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ.