MEGASTORY

Quý IV tan nát của DXG: Lần đầu tiên trong 10 năm qua lỗ trước thuế 424 tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã có một quý “không thể tồi tệ hơn” khi doanh thu giảm tới 57% và chịu lỗ trước thuế tới 424 tỷ đồng. Kết quả này đã kéo lợi nhuận trước thuế cả năm giảm tới 70% so với năm trước.