Vsetgroup: Dấu hiệu trái pháp luật trong công bố thông tin và quy trình phát hành trái phiếu?

Không phải là tổ chức tín dụng, tuy nhiên Công ty cổ phần tập đoàn Vsetgroup (Công ty Vsetgroup) thực hiện việc giao dịch mua bán trực tiếp trái phiếu cho nhà đầu tư.