MEGASTORY

Chủ trương lên thành phố: Sức bật cho BĐS Bình Chánh và vùng lân cận ‘nổi sóng’

Với việc phấn đấu lên thành phố vào năm 2025, Bình Chánh đang trở thành một trong những điểm “nóng” tăng trưởng về kinh tế, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.