MEGASTORY

Cựu Tổng giám đốc An Phát Holdings bán sạch cổ phiếu sau khi từ nhiệm

Ông Đinh Xuân Cường, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) đã bán thành công toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu APH.