Lời hứa “Chúng tôi bắt đầu từ BẠN”- Trong hành trình 28 năm Ngân hàng Bản Việt

Dễ nhận thấy, trong vài năm trở lại đây, bằng sự nỗ lực từng ngày, Ngân hàng Bản Việt đã tạo được dấu ấn nhất định đối với khách hàng, đối tác, cổ đông. Điều này cũng đã phần nào được minh chứng qua lời hứa thương hiệu "Chúng tôi bắt đầu từ BẠN" mà Ngân hàng đã và tiếp tục thực hiện.