Đất khai hoang bị thu hồi có được đền bù không?

26/01/2021 21:42

Dưới đây là cách xác định đất khai hoang khi bị thu hồi có được đền bù hay không theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Đất khai hoang là gì?

Khai hoang đất là một trong những hoạt động được nhà nước khuyến khích từ những năm 1960. Theo quy định của pháp luật hiện nay, không còn khái niệm về đất khai hoang. Tuy nhiên, theo Điều 2 Thông tư số 52/2014/TT/BNNPTNT, đất khai hoang là đất đang để hoang hóa, đất khác đã quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đất khai hoang phục hóa là đất trước đây đã sản xuất nông nghiệp, sau đó bị bỏ hoá, nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh: LĐOĐể biết đất khai hoang khai hoang khi bị thu hồi có được đền bù hay không cần dựa trên các điều kiện nhất định. Ảnh: LĐO

Đất khai hoang khi bị thu hồi có được đền bù không?

Theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP tại Điều 22 về việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê”.

Theo Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

"Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật này".

Như vậy, theo các quy định nêu trên, đất khai hoang có thể được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm:

- Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

- Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cùng các giấy tờ có liên quan.

 

Kim Nhung

Bạn đang đọc bài viết "Đất khai hoang bị thu hồi có được đền bù không?" tại chuyên mục ĐỜI SỐNG.

Cùng chuyên mục