Cần đáp ứng điều kiện gì để "ngồi nhà vẫn làm được sổ đỏ"?

27/01/2021 13:09

Người dân có thể làm sổ đỏ tại nhà là điểm đáng chú ý trong Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi có hiệu lực từ ngày 8.2.2021.

Người dân ở nhà vẫn làm được sổ đỏ

Theo đó, trong Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020NĐ-CP có quy định:

"Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ là Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai".

Điều trên có nghĩa, tùy điều kiện cụ thể tại địa phương, UBND cấp tỉnh ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

UBND cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật, công khai các thủ tục hành chính và việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, một trong các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Còn trong trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Ảnh minh họa: BXD

Theo quy định mơi, người dân hoàn toàn có thể thỏa thuận để thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà nhưng cần đảm bào đúng thười gian quy định của UBND cấp tính. Ảnh minh họa: BXD

Chung quy lại, từ 8.2.2021, người dân hoàn toàn có thể thỏa thuận với Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại nhà. Tuy nhiên cần phải bảo đảm không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

Quy định về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các trường hợp:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

+ Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định;

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định;

+ Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong trường hợp:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

+ Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

ĐỨC MẠNH

Cùng chuyên mục