Cần cơ chế giá điện đủ hấp dẫn để "hút" đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo

Theo giới chuyên gia, việc điều tiết giá bán lẻ điện phải dần dần theo “hơi thở” thị trường để bảo đảm thị trường có tính cạnh tranh. Không thể nào phát triển năng lượng tái tạo mà không có lộ trình tăng giá điện ở mức đủ hấp dẫn nhà đầu tư.