MEGASTORY

Công ty cổ phần Công nghệ cao EUPHA sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện một cơ sở buôn bán và sản xuất thực phẩm chức năng giả.