DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

MBS đóng hơn 883.000 tài khoản chứng khoán trong 2 tháng

5 giờ trước

Tính riêng tháng 11/2023, số lượng tài khoản chứng khoán bị đóng là 341.400 tài khoản, trong đó có tới 340.000 tài khoản bị đóng đến từ MBS.