Đề xuất 6 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghiệp

Đợt dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối tháng 4 đã khiến sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chịu nhiều tổn thất. Theo đó, tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) ngày 22/7, 11 hiệp hội các ngành hàng công nghiệp đã "hiến kế" một loạt giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.