Hé lộ mức thù lao "khủng" của các sếp Vingroup

Tổng thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tập đoàn Vingroup nhận về trong năm 2020 là 14,5 tỷ đồng.